Eenden in de winter zijn op zijn mooist

Eenden in de winter zijn op zijn mooist

In de winter wordt Nederland overspoeld met de prachtigste eenden. Allemaal zijn ze in hun mooiste kleed. Slobeend, smient, wintertaling of tafeleend, de een is nog mooier dan de ander. Misschien de mooiste is de kleine non. Dit is een zogeheten zaagbek. De bek is...
Wintervogels zijn prachtig, kramsvogel en koperwiek

Wintervogels zijn prachtig, kramsvogel en koperwiek

Ook in de winter is het heerlijk vogels kijken in Nederland. De mooie kramsvogel en koperwiek komen hier de winter doorbrengen. Ze komen uit Scandinaviƫ. Je vindt deze lijsterachtigen in weilanden waar ze graag samen optrekken in grote groepen. Ook in de duinen vind...
Zeevogels op de zuidpier IJmuiden, 28 december, 8.30 u

Zeevogels op de zuidpier IJmuiden, 28 december, 8.30 u

De Zuidpier is een bijzondere plek om vogels te zien. Nu, in de winterperiode heb je nog steeds kans op Jan van Gent. Op de pier is grote kans op de schaarse paarse strandloper, steenlopers en de oeverpieper. In zee zwemmen vaak roodkeelduiker, geoorde fuut of...