Excursies

Zeevogels kijken op de Zuidpier , 2 of 3 januari 2021 en op afspraak

De Zuidpier in IJmuiden een van de beste plekken om vogels te zien. De Zuidpier steekt ruim een kilometer in zee en de zeevogels komen hierdoor dichtbij. De beste omstandigheden zijn als het een tijdje hard gewaaid heeft uit het westen. Dan hebben we kans op de...

Wintervogels in de polders, excursie op aanvraag

In de winter wordt Nederland bezocht door prachtige eenden, zwanen en ganzen. We gaan in de omgeving van Haarlem op zoek naar de kleine en wilde zwaan, kolgans en brandgans, smienten, slobeenden, wintertalingen, en het nonnetje.

Baardmannetjes en andere zangvogels in de winter, excursie op maat

In de winter verblijven er schitterend zangvogels in Nederland, zoals het baardmannetje. Maar ook de waterpieper, de kramsvogel en de koperwiek. We gaan op zoek naar deze mooie vogels.

Lentevogels in de AWD vervallen wegens corona

De lente is in aantocht. De vogels worden actief. Ook zijn de eerste vogels terug uit hun winterkwartieren. Dit is een prachtige tijd om de eerste zangvogels te leren kennen. Het zijn er nog niet te veel. De bomen zijn nog kaal, dus je ziet ze nog goed. En we kunnen...

Baardmannetjes en andere rietvogels in de Ilperveld, 20 april

Niks zo mooi als een baardmannetje! In het Ilperveld vind je deze prachtige vogel met zijn tinkelende roep. Verder gaan we de andere rietvogels zoeken die terug zijn uit Afrika, de kleine karekiet, de rietzanger en misschien zien of horen we de mysterieuze roerdomp. 8...

Elk seizoen unieke excursies naar goede vogelgebieden maar ook: vogelexcursies op maat

Op deze pagina vind je steeds de nieuwste excursies naar goede vogelgebieden. Je kunt je meteen inschrijven. Afhankelijk van de tijd van het jaar en het gebied zien we andere vogels. In de lente gaan we de vogels verwelkomen die terugkomen uit hun winterverblijven. En in de nazomer en de herfst gaan we ze juist uitzwaaien als ze naar hun winterverblijven vertrekken. In de winter genieten we van de duizenden prachtige eenden, ganzen en andere wintergasten. En in elk seizoen genieten we van alle vogelpracht die Nederland te bieden heeft.

Maar, je kunt ook samen met mij je persoonlijke excursie maken. We gaan dan, indien mogelijk, op het moment dat jij het wilt, met jouw gezelschap naar die vogels kijken of naar die gebieden die jij voorstelt.

Ook kan ik excursies verzorgen op je vakantie in het buitenland. Meer info op de contactpagina.

Share This