Zomertaling in het Vogelmeer Zuid Kennemerland

De zomertaling is een broedvogel van ondiepe begroeide plassen en meren. Het gaat de zomertaling slecht in Nederland. Het is helaas een rode-lijstsoort. Leuk te zien dat er 2 zomertalingen op het Vogelmeer in Zuid Kennemerland vertoeven, zie ook mijn vlog nummer 15.

Binnenkort weer beflijsters op open landjes…

De trektijd is weer aangebroken. Dat betekent teruggekeerde tjiftjaffen en grutto's. Maar de trektijd is ook de tijd van de bijzonderheden. Kijk op weilanden en open landjes naar de prachtige beflijster.

De eerste trekvogels zijn terug!

Het is lente! En dat betekent dat onze zangvogels terugkomen uit Afrika en Zuid Europa. De eerste rietgorzen zingen hun lied. De Tjif tjaf is overal te horen met zijn monotone riedeltje. En de witte kwikstaarten zijn volop te zien op akkers en weilanden....

Lepelaars terug op hun nesten in de Haarlemmerliede

Hoera, de lepelaars zijn terug. De eerste nesten zijn al weer bezet en nieuwe nesten zijn in de maak in de prachtige kolonie in de Haarlemmerliede, vlak aan de snelweg. In de polders erom heen foerageren de lepelaars in de slootjes naar stekelbaarsjes en garnaaltjes....
Share This