Zeevogels op de zuidpier IJmuiden, 28 december, 8.30 u

Zeevogels op de zuidpier IJmuiden, 28 december, 8.30 u

De Zuidpier is een bijzondere plek om vogels te zien. Nu, in de winterperiode heb je nog steeds kans op Jan van Gent. Op de pier is grote kans op de schaarse paarse strandloper, steenlopers en de oeverpieper. In zee zwemmen vaak roodkeelduiker, geoorde fuut of...